Udvalg & studiegrupper

DRG-udvalget

Hanne Vestergaard
Niels Frost Andersen
Dennis Lund Hansen

Dansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk

Universitære repræsentanter

Martin Hutchings, Københavns Universitet
Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitet
Hans Beier Ommen, Aarhus Universitet
Charlotte Guldborg Nyvold Syddansk Universitet

DHS udpegede bestyrelsesmedlemmer

DHS Palliativt udvalg

Stine Clemmensen, Rigshospitalet, formand
Laura Mors Haunstrup, Aalborg, næstformand
Katrine Nielsen, Aarhus, kasserer
Elisabeth P. Cramer, Rigshospitalet, sekretær
Louise Hur Hannig, Vejle
Lene Østergaard Jepsen, Odense
Morten Saaby, Holstebro
Therese Lassen, Rigshospitalet
Kristoffer Marså, repræsentant fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Hæmatologisk fælles DMCG

Medlem udpeget af DHS


Formændene for de 4 DMCG’er:
DLG (Tarec Christoffer El-Galaly)
DMSG (Emil Hermansen)
ALG (Hans Beier Ommen)
DSKMS (Christen Lykkegaard Andersen og Andreja Dimitrijevic)

Formanden for Hæmatologisk Fællesdatabase

Peter Brown

Repræsentant fra Danske Regioner

Niels Frost Andersen

Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer

Kommissorium

Henrik Sengeløv (formand)
Jakob Madsen
Jette Gørløv Sønderskov
Jan Nørgaard
Morten Krogh-Jensen
Marianne Ifversen
Henrik Hasle
Thomas Aagaard
Bendt Nielsen
Dorte Tholstrup
Gitte Olesen
Niels Smedegaard Andersen
Lone Smidstrup Friis
Lars Munksgaard
Jesper Stentoft
Jacob Haaber
Søren Lykke Petersen

Det nationale udvalg for leukaferese, autolog stamcelletransplantation og CAR-T behandling

Sif Gudbrandsdottir, Roskilde (formand)
Eva Kannik Haastrup, Rigshospitalet (immunolog, sekretær)
Jette Sønderskov Gørløv, Rigshospitalet
Gustav Mathiasen, Rigshospitalet
Anne Kærsgaard Mylin, Rigshospitalet
Thomas Stauffer Larsen, Odense
Pernille Andersen, Rigshospitalet (immunolog)
Charlotte Toftmann Hansen, Odense
Susanne Gjørup Sækmose, Næstved Sygehus (immunolog)
Christian Nielsen, Odense (Cand. Scient.)
Caroline Juhl-Christensen, Aarhus
Randi Berg, Aarhus (immunolog)
Thure Haunstrup, Aalborg (immunolog)
Asta Svirskaite, Aalborg
Gitte Thomsen, Aalborg

Uddannelsesudvalg

Eva Funding, UAO Rigshospitalet, hovedkursusleder (forkvinde)
Karina Kannik, YL repræsentant i Region Nord (sekretær)
Mette Borg Clausen, UAO Rigshospitalet
Rie Sander Bech og Kasper Røikjær Jensen, UAO Aalborg
Trine Silkjær, UOA Aarhus
Jørn Starklint, UAO Gødstrup
Per Pedersen, UAO Esbjerg
Thomas Aagaard, UAO Roskilde
Claus Marcher, UAO Odense
Gabriela-Felicia Stein, UAO Vejle
Katrin Bamdeg-Hvolbek, YL repræsentant i Region Syd
Sarah Friis Christensen, YL repræsentant i Region Øst
Mikkel Dorff, PKL i Region Øst

Dansk Lymfom Gruppe (DLG)

Bestyrelse

Tarec El-Galaly, Aalborg (formand)
Christian Poulsen, Roskilde (næstformand)
Michael Roost Clausen, Vejle (kasserer)
Dorthe Maegaard Tholstrup, Rigshospitalet
Pär Josefsson, Rigshospitalet
Tobias Ramm Eberlein, Gødstrup
Andriette Dessau-Arp, Esbjerg
Thomas Stauffer Larsen, Odense
Peter Kamper, Aarhus
Paw Jensen, Aalborg
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, Roskilde (patolog)
Lena Specht, Rigshospitalet (onkolog)
Annika Loft Jakobsen, Rigshospitalet (nuklearmediciner)

Akut Leukæmi Gruppen (ALG)

Forretningsudvalg

Hans Beier Ommen, Aarhus (formand)
Claudia Schöllkopf, Rigshospitalet (næstformand)
Daniel Tuyet Kristensen, Aalborg (sekretær)
Claus Werenberg Marcher, Odense
Anne Stridsholt Roug, Aarhus
Kim Theilgaard-Mönch, Rigshospitalet
Peter Møller, Roskilde
Lene Granfelt Østgaard, Odense
Marianne Tang Severinsen, Aalborg
Morten Krogh Jensen, Roskilde
Tove-Christina Kristensen, Aalborg
Kristina B. Nielsen, Gødstrup
Louise Hur Hannig, Vejle
Holger Dieter Karbach, Esbjerg
Birgitte Strange Preiss, Odense (patolog)
Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet (klinisk genetiker)
Niels Jensen, patientrepræsentant
Rita O. Christensen, patientrepræsentant

Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Bestyrelse

Emil Hermansen, Rigshospitalet (formand)
Ida Bruun Kristensen, Odense (næstformand)
Elena Manuela Teodorescu, Aalborg
Maja Ølholm Vase, Aarhus
Robert Schou Pedersen, Gødstrup
Maja Hinge, Vejle
Per Trøllund Pedersen, Esbjerg
Jana Dravecká, Rigshospitalet
Bo Amdi Jensen, Roskilde
Jon Asmussen, Odense (radiolog)
Hanne Møller, Odense (patolog)
Charlotte Kristiansen, Vejle (onkolog)

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

Formandskab

Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet
Andreja Dimitrijevic, Odense

Øvrig bestyrelse

Morten Saaby Steffensen, Gødstrup
Lene Udby, Roskilde
Louise Hur-Hannig, Vejle
Gitte Thomsen, Aalborg
Peter Buur van Kooten Niekerk, Aarhus
Niels Pallisgaard, Roskilde (molekylærbiolog)
Trine Alma Knudsen, Roskilde (suppleant)
Marie Bak, Roskilde (suppleant)

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH)

Bestyrelse

Andreas Glenthøj, Rigshospitalet (formand)
Dennis Lund Hansen, Odense (sekretær)
Sif Gudbrandsdottir, Roskilde
Henrik Frederiksen, Odense
Eva Leinøe, Rigshospitalet
Ulrik Overgaard, Rigshospitalet
Jesper Stentoft, Aarhus
Peter-Diedrich Jensen, Aalborg
Mikkel Helleberg Dorff, Roskilde
Kasper Røjkjær Jensen, Aalborg
Neha Mathur, Rigshospitalet (klinisk immunolog)

Yngre Hæmatologer (YH)

Udvalg

Anders Pommer Valentin, Region Øst (formand)
Malin Rasmussen, Region Syd
Katrin Bamdeg-Hvolbek, Region Syd
Emma Berggren Dall, Region Nord
Cecilie Mæng, Region Øst
Oliver Hamaker, Region Nord