Kurser – HU

Generelle kurser

SOL1 og SOL3 arrangeres af De Regionale Videreuddannelsesråd, medens SOL-2 arrangeres af Sundhedsstyrelsen. Den uddannelsessøgende skal selv tilmelde sig disse kurser via Det Regionale Videreuddannelsesråds hjemmeside.

Fælles intern medicinske kurser

De fælles intern medicinske kurser arrangeres af DSIM. Alle hoveduddannelseslæger bliver automatisk tilmeldt, og får tilsendt oversigt.

I kan orientere jer på DSIMs hjemmeside

 • Rationel farmakoterapi og medikamentel iatrogenese
 • Akut medicin og intensiv terapi
 • Psykiatri og neurologi for intern medicinere
 • Rationel klinisk beslutningsteori
 • Onkologi for intern medicinere
 • Den ældre patient

Specialespecifikke hæmatologiske kurser

De hæmatologiske kurser arrangeres af DHS. Alle hoveduddannelseslæger bliver automatisk tilmeldt, og får tilsendt en oversigt i starten af uddannelsen. Kurserne afholdes altid i de samme kalenderuger, men datoerne varierer fra år til år. Kurserne varer 2-3 dage. Endelig dato den pågældende uge annonceres her på siden oktober året før, sammen med deltagerlisten.

 • Den hæmatologiske patient, 3 dage, uge 38 hvert år
 • Behandlingsmodaliteter, 2 dage, uge 40 lige år
 • Kommunikation, 2 dage, uge 40 ulige år
 • Højmaligne lymfomer, 2 dage, uge 5 ulige år
 • Lavmaligne lymfomer, 2 dage, uge 12 ulige år
 • Myeloproliferative sygdomme, 2 dage, uge 9 lige år
 • M-komponentsygdomme, 2 dage, uge 9 ulige år
 • Akut leukæmi, MDS og transplantation, 2 dage uge 5 lige år

Vær opmærksom på, at kurserne er obligatoriske, og kun væsentlige begrundelser kan medføre ændringer i planlagt kursus deltagelse (barsel, Ph.d., svær sygdom).

Icon

Kursusrække 2024 70.75 KB 42 downloads

  De hæmatologiske HU-kurser administreres af overlæge Eva Funding eva.funding@regionh.dk