YH kommissorium

Kommissorium for Yngre Hæmatologer

I 2004 efter generalforsamlingen i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) blev Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg (YHU) etableret med det formål at koordinere og forestå uddannelsesmæssige aktiviteter for yngre læger med hæmatologisk interesse. I 2015 tog udvalget navneforandring til Yngre Hæmatologer (YH) for at signalere, at udvalget har udvidet deres aktiviteter gennem årene og også kan tage andre aktiviteter op, der har bred interesse for yngre læger med hæmatologisk interesse. Yngre Hæmatologer (YH) er fortsat en undergruppe under DHS.

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af 6 yngre læger fra DHS.

Tilsammen ønskes indsigt i alle uddannelsesregioner i Danmark, hvorfor de 6 yngre læger er fordelt med to yngre læger fra hver uddannelsesregion. Medlemmerne vælges for 2 år med mulighed for genvalg én gang. I hver uddannelsesregion er det ene medlem på valg i lige år og det andet i ulige år.

Ledige pladser i YH annonceres via DHS. Kandidater kan melde sig til YH forud for YH’ Uddannelsesdag i januar. I forbindelse med YH’ uddannelsesdag vælges de nye medlemmer. Medlemmerne vælges af yngre læger i den region, de skal repræsentere. Medlemmerne tiltræder formelt YH i forbindelse med generalforsamlingen i DHS.

Ved ubesatte pladser kan YHs medlemmer ved enstemmig beslutning udpege en suppleant til midlertidigt medlemskab indtil den næste DHS generalforsamling. Den midlertidigt besatte plads annonceres og er på valg til den førstkommende YH uddannelsesdag, som beskrevet i punkt 4.
YH konstitueres ved det første møde efter DHS’ generalforsamling. Her vælges en formand samt en sekretær.

YH kan nedsætte arbejdsgrupper med forskellige opgaver.

Formanden for YH er gruppens repræsentant i DHS’ bestyrelse.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er dels gennem uddannelsesaktiviteter at tiltrække, uddanne og fastholde hæmatologisk interesserede yngre læger i specialet og dels at tage aktiviteter op, der har bred interesse blandt hæmatologisk interesserede yngre læger. Udvalgets aktiviteter retter sig primært mod yngre læger, der endnu ikke er blevet speciallæger.

Medlemmer af udvalget er kontaktorgan ved henvendelser fra medicinalindustrien vedrørende sponsorering af uddannelsesaktiviteter for hæmatologisk interesserede yngre læger.

Ved firmasponsorerede uddannelsesaktiviteter er det udvalgets opgave at sikre et uafhængigt fagligt indhold uden hensyntagen til sponsorer.

Udvalget koordinerer uddannelsesaktiviteter og andre aktiviteter med bred interesse for hæmatologisk interesserede yngre læger. Udvalget behøver ikke i alle tilfælde være praktisk arrangør af aktiviteterne, men kan uddelegeres til andre medlemmer af DHS.

Udvalgets aktiviteter

Uddannelsesdag: Fast årlig uddannelsesdag den anden fredag i januar. Der udvælges et hæmatologisk emne og inviteres undervisere med så bred national repræsentation som muligt. Uddannelsesdagen afholdes på skift i de forskellige uddannelsesregioner.

Kurser: Forestår koordinering af og praktisk gennemførelse af andre løbende kurser med hæmatologisk indhold såsom mikroskopikursus, kursus i flowcytometri m.v.

Legater: Forestår uddeling og praktisk gennemførelse af legater fra lægemiddelindustrien i samarbejde med det enkelte firma.

Andre uddannelsesaktiviteter eller andre aktiviteter med hæmatologisk indhold eller med bred interesse for hæmatologisk interesserede yngre læger.

Økonomi

Udvalgets arrangementer søges finansieret fra medicinalindustrien.
Såfremt det ikke er muligt eller bedømmes at kunne påvirke indholdet rent fagligt kan DHS ansøges om tilskud, hvilket bedømmes fra aktivitet til aktivitet. Den primære finansiering bør dog dækkes af medicinalindustrien.

YH er en undergruppe under DHS og administreres økonomisk af DHS’ kasserer, ligesom regnskab aflægges af denne og skal godkendes af DHS’ revisorer.

Kontakt

Udvalget kan kontaktes via dets mail yngrehaem@gmail.com eller ved kontakt til udvalgets formand.