Log på Registrer

Log på

Introduktion til mikroskopi af knoglemarv og lymfeknuder for yngre hæmatologer

  1. oktober 2017, klokken 10-16.

Konferencelokalet, Afdeling for Klinisk Patologi, J. B. Winsløwsvej 15, Odense Universitetshospital

 

Undervisere:

Overlæge Birgitte Preiss, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

 

Program:

Kl. 9.30-10.00: Kaffe og rundstykker

Kl. 10.00-11.00: Generel introduktion inkl. terminologi til mikroskopi af knoglemarv og lymfeknuder

Kl. 11.00-11.10: Strække ben!

Kl. 11.10-12.30: Gennemgang af det mikroskopiske billede inkl. cases ved udvalgte sygdomme

Kl. 12.30-13.15: Frokost

Kl. 13.15-14.30: Fortsat mikroskopi gennemgang inkl. cases

Kl. 14.30-14.45: Kaffe

Kl. 14.45-15.50: Fortsat mikroskopi gennemgang inkl. cases

Kl. 15.50-16.00: Afrunding og evaluering

Kurset forventes at medtage eksempler på AML, ALL, CML, CLL, follikulært lymfom, diffus storcellet lymfom, Hodgkin lymfom, myelomatose og berøre ikke-konklusive tilfælde / reaktive tilstande.

Der vil primært været fokus på mikroskopi inkl. immunfarvninger, men vi vil også berøre flowcytometri, PCR-undersøgelser, FISH-undersøgelser og cytogenetik.

Undervisningsform: katedral undervisning samt interaktiv gennemgang af cases, hvor deltagerne bl.a. skal komme med diagnoseforslag. Underviserne vil ”styre” mikroskopet, da vi ikke mener programmet vil give tid til egen mikroskopi.