Log på Registrer

Log på

Yngre Hæmatologers ”Best of ASH” legat 2019

Det er med stor glæde at Yngre Hæmatologer i år, i samarbejde med DHS, har fået mulighed for at uddele ét rejselegat til American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition.
Legatet uddeles som Yngre Hæmatologers ”Best of ASH” legat, hvor legatmodtageren selv arrangerer rejse, hotelophold og kongresdeltagelse. Det er et krav at legatmodtageren præsenterer et 15 minutters oplæg til de to ”Best of ASH” møder, som DHS afholder medio januar 2020 i København og Aarhus.

Læs mere om legatet og ansøgningsprocedure i vedhæftede opslag og ansøgningsskema, som også kan findes på hematology.dk

Ansøgningsfristen er 31. august 2019 (fristen udvidet!) og legatmodtageren får direkte besked 1. september 2019

Vi håber på rigtig mange ansøgere.

De bedste hilsner
Casper Nørgaard Strandholdt
På vegne af Yngre Hæmatologer

Best_of_ASH_legat_Ansøgningsskema.docx

Best_of_ASH_legat_Opslag.docx