Log på Registrer

Log på

- har til formål at stimulere interessen for forskning inden for hæmatologi samt at tilskynde unge klinikere og forskere til at deltage i den videnskabelige udvikling.

Finansieringen består af et tilskud på op mod 20.000 USD, som efter hensigten vil blive tildelt årligt i en periode på op til to år. Derefter foretager Incyte Bioscienses i samråd med the Grant Review Comittee en vurdering af, hvorvidt finansieringen skal fortsætte. Prækliniske og kliniske projekter inden for malign hæmatologi er berettigede, herunder især projekter med fokus på Philadelphia kromosom positive sygdomme. Støtteberettigede ansøgere til stipendiet er forskere, der er aktive i en nordisk forskningsenhed og udfører forskning, der primært foregår i Norden.

Ansøgere, der planlægger at færdiggøre deres afhandling inden for de næste 12 måneder eller har gjort det inden for de seneste fem år, vil blive foretrukket.
Ansøgninger skal indeholde en begrundelse og baggrund for projektet, målsætninger, en beskrivelse af metodologi, detaljeret tidsplan samt detail-budget. Ansøgninger vil blive underlagt de vilkår og betingelser, der findes i The Incyte Grant Charter.

Ansøgningsfristen er 01.10.2019

Find alle informationer via Incytes hjemmeside for legatet: https://grant.incytenordics.eu/