Log på Registrer

Log på

Det er igen muligt at søge støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter på kræftområdet via Danish Comprehensive Cancer Center.

Der i 2018 afsat en pulje på 5 mio. kr., og I kan søge om op til 200.000 kr. til en aktivitet. Der kan fx søges støtte til:

- Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier
- Afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for kræftrelaterede emner
- Før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating
- Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring
- Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
- Aktiviteter i nationale, tværfaglige netværk
- Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (fx tumor biologi eller kræftbehandling for forskere og administratorer), fx i form af rejsehold, der              rejser rundt i Danmark og afholder tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder
- Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt

Ansøgningsprocessen er elektronisk og interesserede ansøgere kan finde ansøgningsskemaet på hjemmesiden http://www.dccccancer.dk/sog-stotte/for-ansogere/ . For at komme i betragtning skal aktiviteten leve op til de nationale og tværfaglige kriterier, der er også står beskrevet på hjemmesiden.

Deadline for ansøgningen er den 21. januar 2018

Se opslaget fra DCCC i vedhæftede fil.