Log på Registrer

Log på

Målbeskrivelse_Hoveduddannelsen_intern_medicin_hæmatologi_2020.pdf

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Hæmatologi 2014

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Hæmatologi 2009

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Hæmatologi 2004

Bekendtgørelser for Speciallægeuddannelsen

Faglig profil for Hæmatologien: Link

Link til de 3 regioners hjemmesider:
Region Øst
Region Nord
Region Syd
 

Kompetencekort 2014 vedr. kompetencer og vejledninger:

Kompetencekort for hoveduddannelsen 2014: Link

Kompetencekort: knoglemarvsundersøgelse og lumbalpunktur: Link

FIM-9 Kompetencekort til vurdering af EBM-opgave:Link

Detaljerede mål for kursusrækken hæmatologi: Link

Obligatorisk forskningstræning: Link