Den nationale behandlingsvejledning for MDS er nu udgivet og kan tilgås via www.leukemia.dk og www.hematology.dk.