Log på Registrer

Log på

Plenummøde om Advance Care Planning

Pga. fortsatte restriktioner ift. mødeafholdelse er vi i Palliativt Udvalg under DHS desværre nødt til at udskyde mødet.
Ny dato for mødet bliver d. 23. marts 2021 med samme oplægsholdere som tidligere annonceret. 
 
Revideret invitation vil blive sendt ud, når vi kommer tættere på. 
 
Venlig hilsen
 
Elisabeth P Cramer, sekretær i Palliativt Udvalg.

 ----------------------------

Plenummøde om Advance Care Planning for sygeplejersker og læger i hæmatologien

Advance Care Planning har som formål at afklare patientens ønsker til pleje og behandling i den sidste tid og ud fra dette planlægge et behandlingsforløb, der i videst muligt omfang efterkommer patients og pårørendes ønsker.

Se vedhæftede program (nederst som "Attachment").

Event detaljer

Dato 20-10-2020 10:00
Slutdato 20-10-2020 14:30
Lokalitet Rigshospitalet
Attachment invitation_til_plenumm__de_om_acp_20_10_2020.docx