Log på Registrer

Log på

Her er DHS vejledninger for hvordan der i DHS og tilhørende underselskaber bør føres regnskab.

Desuden skema inkl. beskrivelse af hvordan, der dokumenteres i forbindelse med udgifter, som DHS forventes at refundere.

 

God regnskabsskik: God_regnskabsskik_DHS.pptx

Vejledninger i regnskabsføring: Vejledning_i_regnskabsfring_for_DHS_og_underselskaber_2015.pdf

Refusion af udgifter, DHS: Regnskab/Refusion_af_udgifter_DHS.pdf