Log på Registrer

Log på

Her er DHS 2 vejledninger for, hvordan der i DHS og tilhørende underselskaber bør føres regnskab.

Desuden skema til refusionsanmodning  inkl. beskrivelse af, hvordan der dokumenteres i forbindelse med udgifter, som DHS forventes at refundere.

 

God regnskabsskik: God_regnskabsskik_DHS.pptx

Vejledninger i regnskabsføring: Vejledning_i regnskabsføring_for_DHS_og_underselskaber_2015.pdf

Refusion af udgifter, DHS:  

Vejledning til udfyldning af skema: refusionsanmodning_DHS.pdf

Skema til anmodning om refusion: refusionsblanket.pdf